Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino Slogan (Buwan ng Wika Slogans)


Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino  (Buwan ng Wika Slogans)

Ang buwan ng Agosto ay ang Buwan ng Wika o kilala din sa tawag ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang bawat paaralan sa buong bansa ay nagdiriwang na nagkakaroon pa ng mga contest o patimpalak kagaya na lamang ng paggawa ng sanaysay, paggawa ng tula, paggawa ng poster at ang paggawa ng islogan. Ang tema o theme ngayong taon ay Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino . Sa post na ito ay ibabahagi ko ang mga halimbawa o sample ng Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino .


Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino Slogan (Buwan ng Wika Slogans)

1. Sa mapanuring isipan at mapanaliksik na pamamaraan, Wikang Filipino ang syang pamantayan
2. Wikang Filipino ay gamitin, ito ay sariling atin
3. Wikang Filipino'y gamitin at palaganapin, upang ating bansa ay kilalanin
4. Kabataan sa iyong pag-unlad, hindi sa kulay at dugo ang sukatan, kundi sa wikang iyong pinahahalagahan
5. Wikang Filipino ay mahalin, higit sa lahat ay palaging gamitin at linangin
6. Wikang Filipino ating payabungin kung hindi tayo, sino ang maaasahan mo?
7. Wikang Filipino ay iyong yakapin, upang umunlad ang bayan natin
8. Wika ang nagsilbing teleskopyo sa pagtuklas ng pagbabago at kaalamang makabago
9. Wikang kinagisnan, ninuno ang pinagmulan
10. Isang wika, isang bansa, para sa pagbabagong ganap ng ating bansa
11. Bansang umuunlad, wika ang siyang naglalahad
12. Wikang pambansa ating gamitin, saan mang dako makarating
13. Wikang Filipino ating gamitin upang tumatag ang bansang minamahal natin
14. Ang wika ay tanging daan; patungo sa pagkakaunawaan
15. Sa pagpapalago ng matematika,agham at siyensa, wikang Filipino ang gamiting salita
16. Wikang Filipino gamitin at linangin, makaktulong ito sa pagpapalawak ng karunungan at kaunlaran ng bayan natin
17. Sa pagtuklas ng kaalaman, wikang Filipino ang gawing kasangkapan
18. Palakasin ang sariling wika upang matamo ang katatagan ng bansa.
19. Wikang Filipino ay gamitin para mithiin ay makamit natin
20. Tibay, Lakas at Tatag ang siyang sumasagisag ng wikang Filipinong maunlad

No comments