Wikang Katutubo Slogans (Buwan ng Wika 2019)

Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino Slogans (Buwan ng Wika 2019)

In the Philippines, the month of August is considered as Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa. The theme for 2019 Buwan ng Wika is Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino. Every school celebrating Buwan ng Wika with a lot of activities being conducted suck as essay writing, poster making, and slogan making. In this post, I round up the sample slogans for the Buwan ng Wikang Pambansa 2019 with theme Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.
Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino (2019 Buwan ng Wika Slogan) • Wikang Pambasa linangin at pagyabungin para sa bansang kayganda at buklod buklod
 • Wikang kinagisnan tungo sa pag unlad ng bayan
 • Wikang Pilipino Pairalin Huwag sirain
 • Wikang Filipino; wikang sinilangan, hindi dapat talikuran ating kinalakhan; Pagmamahal sa bayan dapat patunayan, Filipino ay ipagmalaki humantong man sa kamatayan
 • Walang Pambansa, payabungin, payamanin, sa'n ka man makarating
 • Nakasalalay ang kaunlaran ng isang bansa sa tatag ng wika
 • Kung sa wikang Filipino nakamit ang kasarinlan, anupa't sa wikang Filipino din makakaahon ang bayan 
 •  Tibay ng Pagka-Pilipino na siyang lakas at tatag at patuloy na sumasagisag sa wikang filpinong tunay na maunlad
 • Ang wika ay tanging daan, Tungo sa pagkakaunawaan
 • Wikang Pambansa, payabungin, pagyamanin, saan ka man makararating
 • Ating mahalin at bigyang halaga mga kalikasan pinaubaya at wikang ipinamana
 • Hindi ka tunay na Filipino, Kung Sobrang Hina ng Pagpapahalaga mo sa Wikang Filipino
 • Pagkakaisa't mithiin ay mararating kung iisang wika ang gagamitin
 • Wikang Filipino ay gamitin para sa iisang mithiin     
 • Sariling Wika pahalagahan at pangalagaan tungo sa kaunlaran ng kinabukasan
 • Wikang Filipino gamitin sa talino upang magkaisa't umunlad ang sambayanang pilipino
  Tibay, Lakas at Tatag ang siyang sumasagisag ng wikang Filipinong maunlad
 • Mahalin ang wikang filipino dahil itoy galing pa sa ating mga ninuno

No comments