Sanaysay (Essay) Tungkol sa Wikang Katutubo (Buwan ng Wika 2019)

Ang buwan ng Agosto ay ang Buwan ng Wika, ang napiling tema ngayong taon ay Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino na ang ibig sabihin ay ang ating sariling wika ay mainam lamang na gamitin sa ating mga pagsasalik. Ang buong bansa ay nagdiriwang ng buwan ng wika upang iparating sa bawat mag-aaral ang kahalagahan ng ating sariling wika. Ito din ay ang nagsisilbing daan upang mas mapangalagaan at mahalin pa natin ang wikang Filipino. Maraming mga patimpalak ang ginaganap tuwing buwan ng wika gaya na lamang ng paggawa ng islogan. paggawa ng poster, paggawa ng tula at paggawa ng sanaysa o essay. Sa post na ito ay ibabahagi ko ang isang sanaysay tungkol sa tema ngayong taon na Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.

Sanaysay (Essay) Tungkol sa Wikang Katutubo
Ang wika ay isang napakahalagang elemento at sangkap ng isang matatag na bansa. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang bansa at mga mamamayan nito. Hindi lamang pambansang pagkakaunawaan ang hatid ng wika kundi pagkakabuklod buklod ng bawat isa sa hangaring makamtan ang mapayapa at progresibong pamayanan. Ikaw, pinapahalagahan mo ba ang sarili mong wika? Ano sa tingin mo ang iyong magagawa upang malinang pa lalo ang ating sariling wika?

Ang ating wika ay maraming nagagawang pakinabang sa ating minamahal na bansa, ito ay nakatutulong sa epektibong pagsasaliksik. Ang pagsasaliksik ay napakaimportante sa pag unlad ng isang bansa. Mas higit na mapapabuti ang pagsasaliksik kung gagamitin ang sariling wika, sa pamamagitan nito ay mas maipapahayag ng malinaw ang mga nakalap na impormasyon. Sa panahon ngayon mainam ng gamitin ang sariling atin upang mas marami ang makainti ng bawat importanteng impormasyon na nais ipahiwatig. Isa sa mga sikat na halimbawa ng isang saliksik o research sa ingles ay ang paggawa ng thesis o masusing pag-aaral. Bawat estudyante bago makapagtapos ay kailangan gumawa ng isang thesis. Sa paggawa ng thesis mas mainam na gamitin ang ating sariling wika sa kadahilanang mas magiging epektibo at mas mauunawan ng mas nakararami ang nilalaman nito. Isa sa mga hakbang sa paggawa ng isang thesis ay ang pagkalap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga respondents o yung mga sasagot ng ilang mga mahahalagang katanungan. Kung ang wikang Filipino ang siyang gagamiting dito, higit ng mauunawaan at mas makapagbibigay ng magandang sagot ang mga napiling respondents. Hindi lamang sa thesis nagkakaroon ng masusing pagsasaliksik sa mababang paaralan at maging sa sekondarya ay marami naring mga pagsasaliksik. 

Ang wikang Filipino ang siyang nagsisilbing pagkakakilanlan sa ating mga Filipino. Ito ay kailangang linangin at pakahalagahang upang ng may magamit ang mga susunod pang mga henerasyon. 

No comments