Tula Tungkol sa Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin

Tula Tungkol sa Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin. Tuwing buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang ang Nutrition Month sa buong bansa. Ang napagkasunduang theme or tema ngayong taon ay ang temang Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin. Ang ibig sabihin ng tema ay kailangan ng bawat isang matutong magtanim ng makakain o makapaghain ng masusustansiya at sariwang mga pagkain. Kung ang bawat pamilya o isa sa atin ay matututo at makakaugalian na ang pagtatanim makakasigurado tayo na sapat at wasto ang sustansiya at bitamina na ating makukuha sa ating mga kinakaing gulay at prutas. Hindi lamang sapat na nutrisyon ang ating makukuha kundi makakatipid din tayo. Sa post na ito ay ibabahagi ko ang isang tula tungkol sa Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin.

Tula Tungkol sa Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin

Pagtatanim ay pag-aralan at ugaliin
Para masusustansyang pagkain ay laging nakahain
Pagkain ng prutas at gulay ay sanayin
Dulot nito ay makakasaya sa atin

Bakuran ay punuin ng halamang makukulay 
Kagaya ng prutas at gulay na sustansiya ay taglay
Bakanteng lote ay pansinin at gamitin
Ito ay siguradong makakatulong sa atin

Sapat na nutrisyon ay laging pakatandaan
Ng kinabukasan ay mapaghandaan
Pagtatanim ng gulay at prutas ay simulan
Bakuran ay linisan at punla ay diligan

Katawan ay pangalagaan at pakaingatan
Para malakas sa bawat araw
Ugaliing kumain ng sapat at wasto 
Makakatulong ito para sa ating pagasinso

No comments