Nutrition Month Posters 2018 (Theme: Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin)

Nutrition Month Posters 2018 (Theme: Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin)

Tuwing buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang ang Nutrition Month ang theme ngayong 2018 ay Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin na ang ibig sabihin ay kailangan nating matutuhang magtanim upang sigurado tayo na masustansiya at sapat ang nutrisyon na makukuha natin sa ating mga kinakain. 

Bawat paaralan ay nagdiriwang ng Nutrition Month. Ilan lang sa mga events at activities ay ang poster making contest. In this post, I will share sample posters for Nutrition Month 2018, Theme: Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin.


Nutrition Month Sample Posters *ccto

No comments