NUTRITION MONTH 2018 SLOGANS (UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN SLOGAN)

Nutrition Month 2018 Sample Slogans - Theme: UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN Slogan.

The month of July is considered the Nutrition Month which every school not just in the Philippines but around the world is celebrating. It essential that each institution or school must celebrate this kind of event annually to educate and inform every student the importance of proper nutrition and raise awareness that we should be guided in the foods we intake to have not just a healthy body but also a healthy mind. 

In this post, I round up the slogan samples or inspiration that you might find useful. Check it below and Comment your suggestions! All the nutrition month slogan are in connection in this years theme which is Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin.


NUTRITION MONTH 2018 SAMPLE SLOGAN


1. Libre at masustansiyang pagkain, sa sariling hardin nanggagaling.
2.  Bakanteng lote gamitin, masusustansiyang pagkain dito manggagaling. 
3. Mas makulay ang buhay, sa pagkaing inihain galing sa sariling pananim.
4. Sanayin ang sarili na magtanim para bukas ay may makakain. 
5. Magtanim ay pilitin para sariwang gulay ay hanguin.
6. Paghahardin ng mga pananim na nakakain, muling buhayin.
7. Sa lupang tinaniman ng gulay at prutas makatutulong sa katawan at kalusugan. 
8. Ugaliing Magtanim upang bawat araw ay may gulay na mahahain.
10.Bakanteng bakuran ating gamitin, taniman ng mga halamang nakakain.11. Ugaliing maghain, pagkaing galing sa sariling hardin
12. Gulay at prutas itanim para bukas ay may makain. 
13. Kay saya ng pamilya, sama-samang nagtatanim, sama-samang kumakain!
14. Bawat pamilya ay magtanim para sa ikauunlad ng bawat pamayanan.
15.Masustansya at preskong pagkain, mga tanim na galing sa sariling hardin.
16. Sustansiya at manggagaling sa likod bahay na may gulay na nakatanim. 
17.Kay sarap at sustansya kainin, mga pagkaing galing sa sariling pananim!
18.  Magtanim ng may makain. 
19. Sa bakuran magtanim ng gulay, kalusugan ang aanihin. 
20.Sikreto sa libre at masustansyang pagkain? Nasa sariling hardin.

No comments