Buwan ng Wika 2018 Tema: "Filipino: Wika ng Saliksik."

Buwan ng Wika 2018: Filipino ang Wika ng Saliksik! Ayos nga sa Kalupunan ng mga Komisyoner na ang Tema ng Buwan ng Wika 2018 ay Filipino: Wika ng Saliksik. 
"Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF ang Kapasiyahan Blg. 18-24 na nagpapahayag na ang tema ng Buwan ng Wika para sa taong 2018 ay "Filipino: Wika ng Saliksik."
Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng tema, layon ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba't ibang larang ng karunungan, lalo na sa agham at matematika." - kwf

Bawat taon ipinagdiriwang nating lahat ang Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa bilang pagbibigay galang at halaga sa ating sariling wika na tumutulong sa ating pagkakaunawaan at pagiging isang bansa. Ang wika ang siyang nagsisilbing instrumento sa pagbubuklod buklod ng bawat isa patungo sa iisang hangarin ang maging isang matatag na bansa. Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa Buwan ng Agosto kung saan maraming mga patimpalak na inihanda ang bawat paaralan gaya ng slogan making contest, paggawa ng tula, paggawa ng poster o poster making contest, debate, paggawa ng sanaysay at marami pang iba. 
Ang Buwan ng Wika ang isa sa pinakamahalang okasyon upang mapanatili at mapreserba ang ating minamahal ng wika.


No comments