Buwan ng Wika 2018 Tema: "Filipino: Wika ng Saliksik."

Buwan ng Wika 2018: Filipino ang Wika ng Saliksik! Ayos nga sa Kalupunan ng mga Komisyoner na ang Tema ng Buwan ng Wika 2018 ay Filipino: Wika ng Saliksik. 
"Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF ang Kapasiyahan Blg. 18-24 na nagpapahayag na ang tema ng Buwan ng Wika para sa taong 2018 ay "Filipino: Wika ng Saliksik."
Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng tema, layon ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba't ibang larang ng karunungan, lalo na sa agham at matematika." - kwf

Bawat taon ipinagdiriwang nating lahat ang Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa bilang pagbibigay galang at halaga sa ating sariling wika na tumutulong sa ating pagkakaunawaan at pagiging isang bansa. Ang wika ang siyang nagsisilbing instrumento sa pagbubuklod buklod ng bawat isa patungo sa iisang hangarin ang maging isang matatag na bansa. Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa Buwan ng Agosto kung saan maraming mga patimpalak na inihanda ang bawat paaralan gaya ng slogan making contest, paggawa ng tula, paggawa ng poster o poster making contest, debate, paggawa ng sanaysay at marami pang iba. 
Ang Buwan ng Wika ang isa sa pinakamahalang okasyon upang mapanatili at mapreserba ang ating minamahal ng wika.


NUTRITION MONTH 2018 SLOGANS (UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN SLOGAN)

Nutrition Month 2018 Sample Slogans - Theme: UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN Slogan.

The month of July is considered the Nutrition Month which every school not just in the Philippines but around the world is celebrating. It essential that each institution or school must celebrate this kind of event annually to educate and inform every student the importance of proper nutrition and raise awareness that we should be guided in the foods we intake to have not just a healthy body but also a healthy mind. 

In this post, I round up the slogan samples or inspiration that you might find useful. Check it below and Comment your suggestions! All the nutrition month slogan are in connection in this years theme which is Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin.

NEW GRADE 1 DLL (UPDATED REGULARLY)

We know that in every school and every single teacher needs to have daily lesson log aka DLL which serves as a guide for effective and efficient teaching. In this post, I will share with you the complete and new Grade 1 DLL/Daily Lesson Log for the school year 2018-2019. Please bookmark this post or like our Facebook page. I hope this will help you with your DLL or Daily Lesson Log. 
These guidelines affirm the role of the K to 12 teachers to facilitate the learning and useful for effective teaching. Preparing for lessons through the Daily Lesson Log (DLL) or Detailed Lesson Plan (DLP) provides teachers with an opportunity for reflection on what learners need to learn, how learners learn, and how best to facilitate the learning process.
Are you looking for Grade 1 DDL/Daily Lesson Log? then you come in the right place. In this post, I will share with you a sample of complete DLL (Daily Lesson Log) for Grade 5 for the whole school year. You can download the Grade 1 DLL below.

New K-12 Kindergarten DLL (Updated Regularly)

We know that in every school and every single teacher needs to have daily lesson log aka DLL which serves as a guide for effective and efficient teaching. In this post, I will share with you the complete and new Kindergarten DLL/Daily Lesson Log for the school year 2018-2019. Please bookmark this post or like our Facebook page. I hope this will help you with your DLL or Daily Lesson Log. 
These guidelines affirm the role of the K to 12 teachers to facilitate the learning and useful for effective teaching. Preparing for lessons through the Daily Lesson Log (DLL) or Detailed Lesson Plan (DLP) provides teachers with an opportunity for reflection on what learners need to learn, how learners learn, and how best to facilitate the learning process.
Are you looking for Kindergarten DDL/Daily Lesson Log? then you come in the right place. In this post, I will share with you a sample of complete DLL (Daily Lesson Log) for Grade 5 for the whole school year. You can download the Grade 5 DLL below.