Buwan ng Wika 2018 Tema: "Filipino: Wika ng Saliksik."

Buwan ng Wika 2018: Filipino ang Wika ng Saliksik! Ayos nga sa Kalupunan ng mga Komisyoner na ang Tema ng Buwan ng Wika 2018 ay Filipino: Wika ng Saliksik. 
"Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF ang Kapasiyahan Blg. 18-24 na nagpapahayag na ang tema ng Buwan ng Wika para sa taong 2018 ay "Filipino: Wika ng Saliksik."
Ang tema ay kumikilala sa wikang Filipino bilang midyum sa paglikha at pagpapalaganap ng pambansang karunungan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng tema, layon ng KWF na palaganapin ang wikang Filipino sa iba't ibang larang ng karunungan, lalo na sa agham at matematika." - kwf

Bawat taon ipinagdiriwang nating lahat ang Buwan ng Wika o Buwan ng Wikang Pambansa bilang pagbibigay galang at halaga sa ating sariling wika na tumutulong sa ating pagkakaunawaan at pagiging isang bansa. Ang wika ang siyang nagsisilbing instrumento sa pagbubuklod buklod ng bawat isa patungo sa iisang hangarin ang maging isang matatag na bansa. Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa Buwan ng Agosto kung saan maraming mga patimpalak na inihanda ang bawat paaralan gaya ng slogan making contest, paggawa ng tula, paggawa ng poster o poster making contest, debate, paggawa ng sanaysay at marami pang iba. 
Ang Buwan ng Wika ang isa sa pinakamahalang okasyon upang mapanatili at mapreserba ang ating minamahal ng wika.


NUTRITION MONTH 2018 SLOGANS (UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN SLOGAN)

Nutrition Month 2018 Sample Slogans - Theme: UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN Slogan.

The month of July is considered the Nutrition Month which every school not just in the Philippines but around the world is celebrating. It essential that each institution or school must celebrate this kind of event annually to educate and inform every student the importance of proper nutrition and raise awareness that we should be guided in the foods we intake to have not just a healthy body but also a healthy mind. 

In this post, I round up the slogan samples or inspiration that you might find useful. Check it below and Comment your suggestions! All the nutrition month slogan are in connection in this years theme which is Ugaliing Magtanim, Sapat na Nutrisyon Aanihin.

Citi Hardware Contact Number and Office Address

In this post, I will share with you the Citi Hardware Main Office Address and Contact/Hotline Number. Citi Hardware is one of the leading and largest retail chains consist mainly of construction materials. They have branches scattered all over the Philippines. 

Citi Hardware Main Office Address:
Quimpo Boulevard, Davao City, Davao del Sur, Philippines


Citi Hardware Phone/Hotline Numbers:

(082) 296-1821
(082) 292-1822
(082) 296-1823

Official Website:
citihardware.com

Email Address/Customer Support:
support@citihardware.com

Products/Services Offered:
Electrical, Plumbing, Machines, Home Furnishings, Construction Materials, Hardware

Nutrition Month Poster 2018 - Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin

Nutrition Month Sample Posters 2018 - Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin 

Every year each school all over the country celebrates Nutrition Month. Nutrition Month 2018 is a great way to inform every individual how it is important to have proper nutrition and healthy diet. The theme for this year's Nutrition Month 2018 is Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin which means we should learn how to eat nutritious food so that our body will get proper nutrition and stay healthy. In this post, I will share with you nutrition month 2018 poster samples. 


Nutrition Month Poster 2018*ctto

NUTRITION MONTH 2018 SAMPLE POSTERS - Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin

Nutrition Month 2018 (Poster Making Contest) Sample Posters - Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin !

Every school year one of the earliest and full of events celebration is the Nutrition Month and this year's theme is Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin . One of the contests that are always present is the nutrition month poster making contest. Everyone is invited to join this contest in their respective schools. Aside from poster making the contest, there are also essay writing, slogan making and many more.

In this post, I round up some of the sample posters that you might find useful and serves as inspiration and get an idea for your masterpiece. SAMPLE POSTERS FOR NUTRITION MONTH 2018

*credits to the owners

Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin Slogan (Sample Slogans)

Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin Slogan Sample (Nutrition Month 2018)

Nutrition Month 2018 Slogan (Theme: Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin  )
  
July will not be complete in every school without the month-long celebration of Nutrition Month. Every school nationwide prepared several activities/events, contests and a lot more in connection with the theme of nutrition month which is Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin. Some of the activities and contests are nutrition month slogan making, poster making, essay writing, food display and decoration, cooking contests and many more. 

In this post, I will share Nutrition Month 2018 Slogans. If you have some suggestions please comment below and we will post it to give ideas to those students who want to join contests at their respective schools.


Nutrition Month 2018 Slogan 


1.Gawing Habit and healthy diet upang long life ay makamit

2. Aktibo at magandang katawan ay ating matatamo kung pageehersisyo at pagkain ng wasto ay maumpisahan
3. Mad diet habang maaga pa upang buhay ay humaba pa
4. Sakit ay laging pigilin, gulay ay araw arawing kainin
5. Kumain ng wasto at sapat magandang buhay ang katapat
6. Gulay ay laging kainin, masusustansyang pagkain ang laging isipin, malusog na pangangatawan ang aanihin

Click Here For More Nutrition Month 2018 Slogan

7. Mag ehersisyo at kumain ng wasto upang malusog na katawan ang matamo
8. Kumain ng gulay upang buhay ay maging makulay
9.Kung problema ay gutom at malnutrisyon, nariyan ang prutas at gulay para umaksyon
10. Kalusugan ay pakaingatan healthy diet umpisahan para humaba ang buhay
11. Kalusugan ay pakaingatan upang buhay ay hindi maagang mawakasan
12. Gutom at maiwasan upang malnutrisyon ay mawakasan
13. Sapat na nutrisyon at healthy diet sandata sa anumang banta ng sakit
14. Pagkain ng gulay pampahaba ng buhay
15. Prutas at gulay, walang kapantay sa sustansiyang binibigay
16. Kahirapan sugpuin, pagkain ng prutas at gulay pagyabungin ng gutom ay hindi sapitin
17. Kumain ng sariwang gulay para maiwasan ang maging matamlay
18. Isang basong gatas katumbas ay buong araw na lakas
19. Healthy diet at ehersisyo panatiling agresibo

UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN POSTER (SAMPLE POSTERS)

2018 Nutrition Month Sample Posters (Theme: Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin!UGALIING MAGTANIM, SAPAT NA NUTRISYON AANIHIN POSTER (SAMPLE POSTERS)

July is called nutrition month which means its a month full of celebration with a lot of contests, events, and activities related to proper nutrition, healthy diet and more. The theme for 2018 Nutrition Month is Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin!. It is the best choice of theme for nutrition month to allow everyone to be informed and be aware of the good effect of making healthy diet and sticking to it for life. Some of the contests related to nutrition month are the poster making contest which showcases the talents of every student to create a poster which shows proper diet and encourage every one of us to choose wellness and healthy lifestyle.

In this post, I will share some sample poster/s for Nutrition Month 2018. If you have some suggestions or artwork don't hesitate to comment it below for us to share it!

 

Sample Posters for Nutrition Month 2018 


*credits to the owners

Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin Essay (Nutrition Month 2018 Sample Essay)

Nutrition Month 2018 (Essay Making Contest) Sample Essay - Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin - Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin Essay (Nutrition Month 2018 Sample Essay)

Everyone knows that every month of July every school is celebrating the Nutrition Month and there's a theme annually for 2018 the theme is Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin.

 Nutrition Month 2018 Sample Essay - Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin

             Healthy diet according to World Health Organization (WHO) helps protect against malnutrition in all its forms, as well as noncommunicable diseases (NCDs), including diabetes, heart disease, stroke, and cancer. It means that healthy diet plays an important role in securing that we are free of any diseases and it also implies that observing a healthy diet will avoid us from malnutrition which is very common in some part of the world. It is important to take care of our health in order for us to maximize our skills and talents. Taking care of our health starts by creating a healthy diet plan and proper mindset. It all starts with making goals about having a healthy lifestyle and sticking to it. 

            There are now different types of diseases that are present everywhere and can easily catch by our bodies. We can protect ourselves from getting diseases by simply starting a healthier way of living which means equipping ourselves about the importance of eating right foods and avoiding those junk foods. Each of us is guilty of eating unhealthy foods, starting right now we should learn to control and choose wisely those foods we intake for our own sake. In the long run, we will be the one who will be benefited from eating healthy foods and choosing a healthy diet. Some of the healthiest food are apples, avocados, bananas, blueberries, oranges, strawberries or in general eating fruits and vegetables. Some really have a big problem when it comes to feeding themselves with vegetables like eggplant, okra, and ampalaya, these are some of the most nutritious vegetables available almost in every market. Make sure to eat clean foods which mean those veggies and fruits that are fresh and organic because fresh fruits and vegetables have more nutrients compared to those that are not organically cultivated and staled. 
            Healthy diet is not all about eating healthy foods but also about accompanying it with exercises. To achieve a perfect body and healthy mind we must also do some exercises like going regularly to the gym. Achieving a healthy body should not be expensive so if one can't afford a gym membership there's a lot of ways to stay in shape. We can simply exercise at the comfort of our homes like dancing, aerobics, zumba and even brisk walking and jogging outside. If school or offices is just a few blocks away from your home then its better to just walk aside from burning fats it is also economic. Being healthy is not hard today since there are alot of videos or tutorials available online which we can use and helpful like DIY gym equipments and using things that are available at home.There are also working out plans we can find to fitness sites and blogs. Not exercising is no longer an excuse since resources are almost in just a click.


        Creating a healthy diet plan is useless without sticking to it. The hardest part about being a healthy person is sticking to what is planned. We are good in making an ideal plan but its hard to stick to it making it as a habit. The key to a healthy lifestyle is a healthy mindset and clear achievable goals.

Ugaliing Magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin - Nutrition Month Theme 2018

The National Nutrition Council (NNC) Technical Committee chooses this year's Nutrition Month theme (2018) among hundreds of entries. There is a total of 142 entries submitted to the NNC and after thorough and long deliberation they decided the Nutrition Month Theme for 2018 which is “Ugaliing magtanim, Sapat Na Nutrisyon Aanihin!,” this is an entry submitted by Ms. Julie Ann Q. Colipano all the way from Valencia City, Bukidnon.Nutrition Month 2018 Theme released and serves as a guide for the events that will be held in different schools nationwide. Nutrition Month Theme for 2018 is “Ugaliing magtanim, Sapat na nutrisyon aanihin!”. One of the most anticipated events celebrated by every school across the country is Nutrition Month with lots of activities and events intended to impart to every student the importance of proper nutrition to make a healthy body and healthy living in general. All schools prepare contests and activities like poster making, slogan making, cooking competition, essay writing and a lot more. Each student should join such competitions to improve themselves and really enjoy Nutrition Month. 

NEW GRADE 1 DLL (UPDATED REGULARLY)

We know that in every school and every single teacher needs to have daily lesson log aka DLL which serves as a guide for effective and efficient teaching. In this post, I will share with you the complete and new Grade 1 DLL/Daily Lesson Log for the school year 2018-2019. Please bookmark this post or like our Facebook page. I hope this will help you with your DLL or Daily Lesson Log. 
These guidelines affirm the role of the K to 12 teachers to facilitate the learning and useful for effective teaching. Preparing for lessons through the Daily Lesson Log (DLL) or Detailed Lesson Plan (DLP) provides teachers with an opportunity for reflection on what learners need to learn, how learners learn, and how best to facilitate the learning process.
Are you looking for Grade 1 DDL/Daily Lesson Log? then you come in the right place. In this post, I will share with you a sample of complete DLL (Daily Lesson Log) for Grade 5 for the whole school year. You can download the Grade 1 DLL below.

New K-12 Kindergarten DLL (Updated Regularly)

We know that in every school and every single teacher needs to have daily lesson log aka DLL which serves as a guide for effective and efficient teaching. In this post, I will share with you the complete and new Kindergarten DLL/Daily Lesson Log for the school year 2018-2019. Please bookmark this post or like our Facebook page. I hope this will help you with your DLL or Daily Lesson Log. 
These guidelines affirm the role of the K to 12 teachers to facilitate the learning and useful for effective teaching. Preparing for lessons through the Daily Lesson Log (DLL) or Detailed Lesson Plan (DLP) provides teachers with an opportunity for reflection on what learners need to learn, how learners learn, and how best to facilitate the learning process.
Are you looking for Kindergarten DDL/Daily Lesson Log? then you come in the right place. In this post, I will share with you a sample of complete DLL (Daily Lesson Log) for Grade 5 for the whole school year. You can download the Grade 5 DLL below.

NEW POWERPOINT PRESENTATION GRADE 3 (QUARTER 1) S.Y. 2018-2019

(UPDATED REGULARLY) Powerpoint Presentation (PPT) Grade 4 (S.Y. 2018-2019)

In today's generation technology has been contributing bigtime to the learning of the students whether inside or outside the classroom. One of the most helpful software that makes every lesson more engaging and easier to understand is by using a powerpoint presentation. Powerpoint presentations have been around for a long time and seen useful to teachers and students. 
The program enables teachers to prepare their lessons every day accordingly. PowerPoint enhances teacher presentations and they can add their creativity to make each lesson more comprehensive and let students be more engaged in the lesson. 


Powerpoint Presentation Grade 3 Quarter 1 Week 1
MATH 3 PPT
FILIPINO 3 PPT
SCIENCE 3 PPT
MTB 3 PPT
MAPEH 3 PPT
ENGLISH 3 - Quarter 1 Week 3 (June 18- June 22)
MATHEMATICS 3
MAPEH 3
SCIENCE 3
Powerpoint Presentation Grade 3 Quarter 1 Week 4

*ctto

NEW POWERPOINT PRESENTATION GRADE 6 (QUARTER 1) S.Y. 2018-2019

(UPDATED REGULARLY) Powerpoint Presentation (PPT) Grade 6 (S.Y. 2018-2019)

In today's generation technology has been contributing bigtime to the learning of the students whether inside or outside the classroom. One of the most helpful software that makes every lesson more engaging and easier to understand is by using a powerpoint presentation. Powerpoint presentations have been around for a long time and seen useful to teachers and students. 
The program enables teachers to prepare their lessons every day accordingly. PowerPoint enhances teacher presentations and they can add their creativity to make each lesson more comprehensive and let students be more engaged in the lesson. 
Powerpoint Presentation Grade 6 Quarter 1 Week 1

Powerpoint Presentation Grade 6 Quarter 1 Week 2

English 6 PPT

AP 6 PPT

ESP 6 PPT

Filipino 6 PPT

MAPEH 6 PPT

NEW POWERPOINT PRESENTATION GRADE 6 (Quarter 1 Week 3) 


ESP
Science
AP
TLE
New Powerpoint Presentation Grade 6 (Quarter 1 Week 4)


ESP 6 
Filipino 6 
Math 6 
MAPEH 6 
Science 6